Privacyverklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

JillBreak Reclame kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van JillBreak Reclame, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan JillBreak Reclame verstrekt. JillBreak Reclame kan de volgende persoonsgegevens verwerken: Uw voor- en achternaam, uw adresgegevens, uw telefoonnummer en uw e-mailadres.

WAAROM JILLBREAK RECLAME GEGEVENS NODIG HEEFT

JillBreak Reclame verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan JillBreak Reclame uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG JILLBREAK RECLAME GEGEVENS BEWAART

JillBreak Reclame bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

JillBreak Reclame verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van JillBreak Reclame worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. JillBreak Reclame gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

JillBreak Reclame maakt geen gebruik van Google Analytics.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@jillbreak-reclame.nl. JillBreak Reclame zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. .

BEVEILIGEN

JillBreak Reclame neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van JillBreak Reclame maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door JillBreak Reclame verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met JillBreak Reclame op via info@jillbreak-reclame.nl. www.jillbreak-reclame.nl is een website van JillBreak Reclame. JillBreak Reclame is als volgt te bereiken: Postadres: Hoofdstraat 107-B | 7921 AG | Zuidwolde Vestigingsadres: Hoofdstraat 107-B | 7921 AG | Zuidwolde Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 75995964 Telefoon: 0655980575 E-mailadres: info@jillbreak-reclame.nl


© 2019 JillBreak Reclame | KvK nummer 75995964 | BTW nummer NL002265711B14